ÖDÜLLÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI
ANADOLU EĞİTİM, KÜLTÜR VE İRFAN DERNEĞİ , ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA “15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ KARŞISINDA, BİR MİLLETİN DEMOKRASİSİNE VE İRADESİNE SAHİP ÇIKMA BİLİNCİ” KONULU ÖDÜLLÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı

Madde-1 15 Temmuz darbe girişiminin, genç nesillerin ruh ve düşünce dünyasında nasıl bir algı oluşturduğunu bilmek; yaşadıklarını, hissettiklerini ifade etmelerine zemin hazırlamak ve darbelere karşı gençler üzerinde demokrasi bilincini geliştirmek.

Yarışmanın Konusu

Madde-2 Ortaöğretim öğrencileri arasında “15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ KARŞISINDA, BİR MİLLETİN DEMOKRASİSİNE VE İRADESİNE SAHİP ÇIKMA BİLİNCİ” KONULU ÖDÜLLÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Yarışmanın Kapsamı

Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılacaklar

Madde-4 Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel ortaöğretim okullarının 9, 10, 11 ve 12 nci sınıf öğrencileri katılacaktır.

Eserlerde Aranacak Şartlar

Madde-5 Yarışmaya katılacak kompozisyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a) Eserler 1200 kelimeyi geçmeyecektir.

b) Eserler bilgisayarda Word formatında A4 boyundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır.

c) Yarışmaya katılacak öğrenciler, ek-1’de yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı taahhüt formunu doldurarak imzalayacaklardır.

d) Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir (1) eserle katılacaktır.

Başvuru

Madde-6 Yarışmaya katılacak eserlerin ilk değerlendirmesi okullarda yapılacaktır. Okullarda birinci olan eserler Anadolu Eğitim, Kültür ve İrfan Derneği genel merkezine bizzat okul idaresi tarafından teslim edilecektir.

Yapılacak İşlemler

Madde-7

Okullarda;

a) Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki resmi ve özel Ortaöğretim kurumlarına yapılacaktır.

b) Okullarda, yapılan derğerlendirme sonucu birinci olan eserler, Anadolu Eğitim, Kültür ve İrfan Derneği Tarafından Kurulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek ve dereceye girenler tespit edilecektir.

Ödüllendirme ve Ödül Töreni

Madde-8 Yarışmada dereceye giren öğrenciler, 24 Şubat Trabzon’un kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında yapılacak bir törenle Anadolu Eğitim, Kültür ve İrfan Derneği Tarafından ödüllendirilecektir.

Yarışmada derece alan öğrencilerin isimleri Anadolu Eğitim, Kültür ve İrfan Derneği facebook sayfasından ilan edilecektir.

Takvim

Madde-9 Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

Duyuruların yapılması 20 KASIM 2016’ya kadar

Yarışmanın süresi 20 Kasım 2016- 25 Aralık 2016

Okullarda birinci olan eserin Anadolu Eğitim, Kültür ve İrfan

Derneği genel merkezine teslimi (Ortahisar Mh. Islahane Sk.

No:24 Ortahisar-Trabzon)

25 Aralık 2016

ANADER Genel Merkezinde kurulacak bir komisyonun ödül

alacak öğrencileri belirlemesi 10 Ocak 2017

Ödüllerin sahiplerine verilmesi 24 Şubat 2017

Diğer Hususlar

Madde-12 (1)Yarışmaya katılan eserler;

a) Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır.

b) ANADER Genel Merkezine gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

c) Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır.

d) Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

ÖDÜLLER

1. 2500TL

2. 1500TL

3. 750TL

MANSİYON: 500

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: 500

EK:1

ANADOLU EĞİTİM, KÜLTÜR VE İRFAN DERNEĞİ , ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA “15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ KARŞISINDA, BİR MİLLETİN DEMOKRASİSİNE VE İRADESİNE SAHİP ÇIKMA BİLİNCİ” KONULU ÖDÜLLÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI

TAAHHÜTNAME

15 Temmuz darbe girişiminin, genç nesillerin ruh ve düşünce dünyasında nasıl bir algı oluşturduğunu bilmek; yaşadıklarını, hissettiklerini ifade etmelerine zemin hazırlamak ve darbelere karşı gençler üzerinde demokrasi bilincini geliştirmek amacıyla, Anadolu Eğitim, Kültür ve İrfan derneğinin, ortaöğretim öğrencileri arasında “15 Temmuz darbe girişimi karşısında, bir milletin demokrasisine ve iradesine sahip çıkma bilinci” konulu ödüllü kompozisyon yarışması için yazdığım eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, yazımla ilgili tüm tasarruf hakkını Anadolu Eğitim, Kültür ve İrfan Derneğine devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi beyan ederim.

İL :

İLÇE :

ÖĞRENCİNİN

ADI

SOYADI

OKULU

SINIFI

ADRES

TELEFON

İMZA